Kompetencer

People Change Management (PCM)

IT Service Management (ITSM)

Service Integration and Management (SIAM)

Knowledge-Centered Service (KCS)

Kompetencer

People Change Management (PCM)

IT Service Management (ITSM)

Service Integration and Management (SIAM)

Knowledge-Centered Service (KCS)

People Change Management (PCM)

Selv de bedst og mest hårdføre planter og træer vokser ikke ordentligt – hvis jordbunden og miljøet er uegnet. Det er vores bedste erfaring, at nøjagtig det samme gælder IT-projekter og de mennesker, der gerne skal have nytte af dem i hverdagen…

Vores holdning er derfor, at en vellykket IT-implementering består af 1/3 IT-viden  –  og 2/3 psykologisk indsigt og værktøjer. Den væsentlige del af arbejdet ser derfor ud til at ligge før – og efter – den egentlige IT-mæssige implementering. 

Vi kan hjælpe vores kunder med at kortlægge – og skabe – de forhold i organisationen, der erfaringsmæssigt bidrager mest til at gøde jorden for den kommende IT-løsning, og de naturligt tilhørende forandringer (og omvendt også er dem der kan stå mest i vejen, hvis de ikke bliver opdaget og analyseret/bearbejdet ordentligt).

Pilekvist
Pilekvist der spejler sig i vandet

Blandt en række vigtige forhold kan vi særligt fremhæve:

 • Oversættelse af vision og ønsker – til konkrete mål og handlingstrin – så det er endnu tydeligere hvad der skal gøres, og hvor de typisk knappe ressourcer investeres bedst.
 • Analyse og beskrivelse af forskellen på den nuværende situation – og den fremtidige, ønskede situation – i forhold til kultur, systemanvendelse, processer samt medarbejdernes vaner, oplevelser, holdninger og forventninger.
  På den måde kan indsats og omfang forudsiges bedst muligt.
 • Klarlægning og formulering af roller og ansvarsområder – samt afstemning af forventninger til hinanden – da en øget klarhed på disse områder ofte fjerner en masse misforståelser samt øger ens motivation, trivsel og forandringslyst.
 • Identificere de områder, hvor medarbejderne reelt kan have indflydelse på de kommende forandringer – samt udvikling af en konkret plan for, hvordan deres viden og holdninger inddrages og indarbejdes.
  Dette øger erfaringsmæssigt ejerskabet af den kommende løsning – med de mange positive følgevirkninger dét har…
 • Udarbejdelse af en konkret plan for, præcis hvordan den kommende løsning kommunikeres til organisationen – målrettet til de enkelte områder og interessenter.
  Vi kigger blandt andet på, hvad der kan være den enkelte medarbejders gevinst ved den kommende løsning – igen for at øge forståelse, ejerskab og motivation.
 • Støtte og sparring omkring hvordan forandringen (og de modstande, den ofte giver anledning til) kan håndteres rent psykologisk/kommunikativt i ledernes og medarbejdernes konkrete hverdag – særligt i tiden efter selve den tekniske implementering.

Ovenstående punkter (og en række yderligere, som vi ikke har været inde på, lige hér) har det tilfælles, at de på mange måder er intuitive – vi ved egentlig godt, at de er vigtige.

I en presset projekt-hverdag bliver de dog ofte nedprioriteret – blandt andet fordi vi har en tendens til at være alt for optimistiske om at ”det skal jo nok gå alligevel – det plejer det jo…”.

Resultatet er ofte, at vi som organisationer bruger langt mere energi, tid og penge på løsningen – og møder mere modstand mod den – end det på nogen måde er nødvendigt…

Er du nysgerrig på at høre mere, kontakt os da gerne for yderligere information.

IT Service Management (ITSM)

Vi har implementeret helpdesk-, servicedesk- og IT Service management-løsninger siden 1996.

Det har vi hver gang gjort med dét afsæt, at virksomhedens specifikke behov og ønsker, kræver tilsvarende omhyggeligt valgte og målrettede ITSM løsninger. Vi hjælper derfor ofte vores kunder med at matche organisationens nuværende og fremtidige behov op mod de forskellige systemers egenskaber og formåen.

Dét at investere ressourcer i en grundig, indledende afklaring, giver en række fordele – blandt andet:

Piletræ
 • Man får en løsning, der reelt passer til virksomhedens mål og behov.
 • Man slipper for unødvendige over-investeringer i funktionalitet, som man alligevel ikke har brug for – men som koster, både i anskaffelse og vedligehold.
 • Tilsvarende undgår man også, at få ”købt for småt” til at begynde med – så man hurtigere skal ”lappe” på systemet, eller helt skifte platform igen, relativ kort tid efter.
 • Både forretnings- og IT-siden vil ofte opleve sig endnu bedre hjulpet og understøttet af den valgte løsning, i deres daglige samarbejde.

Af VisionWillows kunder er bl.a. Lalandia og PrimeCargo et par gode eksempler på, hvad et sådant, omhyggeligt match betyder for dem i dag.

4ME logo ServiceNow logo PureService logo Ivanti logo BMC logo

Vores veldokumenterede implementeringsmetodik dækker hele værdikæden:

 • Organisatorisk implementering
 • Proces implementering
 • Teknisk implementering
 • Go Live og HyperCare
 • Drift af løsningen

Der er sket en meget stor udvikling med teknologierne også indenfor ITSM-området, og næsten alt kan lade sig gøre i dag. Med alle mulighederne, som teknologierne tilbyder, er det derfor blevet endnu vigtigere at afklare sigtepunkterne med teknologi-skiftet og ikke mindst, hvad der kræves af virksomheden, for at opnå nytteeffekterne af investeringen.

Vi forhandler, implementerer og vedligeholder løsninger fra markedsledende teknologileverandører, bl.a. 4me, ServiceNow, Pureservice, Ivanti og BMC Software.

Er du nysgerrig på at høre mere, kontakt os da gerne for yderligere information.

Service Integration and Management (SIAM)

SIAM er en metodik som kan hjælpe virksomheder med at forbinde og kontrollere services fra mange forskellige service leverandører.

Fokus med SIAM er styring og kontrol af data fra serviceleverandørerne (outsourcere, samarbejdspartnere, kunder, internt såvel som eksternt), som sikrer kvaliteten (servicemål) og koordinationen mellem serviceleverandørerne.

Man slipper for tidskrævende manuelle indsatser – eller dyre special-udviklede integrationer, hvor processerne ofte også er så rigide, at enhver ændring i løsningen let kan have en stor tidsmæssig- og økonomisk konsekvens.

Og samtidig vinder man ofte et bedre overblik over, og kontrol med, egne data og servicemål mod brugere og kunder.

Pil-600-7

Med SIAM introducerer vi Service Integrator konceptet, et 3-lags koncept – der bidrager til et bedre end-to-end overblik i de integrerede processer – som leveres til jeres kunder eller slutbrugere.

 • Kundens organisation
 • Service Integratoren
 • Serviceleverandørerne (interne og eksterne)

Vi forhandler, implementerer og vedligeholder løsninger fra markedsledende teknologileverandører, bl.a. 4me, Service-Flow og BMC Software.

Er du nysgerrig på at høre mere, kontakt os da gerne for yderligere information.

ServiceFlow logo BMC logo 4ME logo

Vores veldokumenterede implementeringsmetodik dækker hele værdikæden:

 • Organisatorisk implementering
 • Proces implementering
 • Teknisk implementering
 • Go Live og HyperCare
 • Drift af løsningen

Knowledge-Centered Service (KCS)

Knowledge-Centered Service (KCS)

Dybest set handler KCS om bedre at kunne finde og anvende virksomhedens omfattende viden aktivt – og på en struktureret måde. Det er således meget et spørgsmål om, hvordan viden skabes, opsamles og deles i organisationen, nu – og i den ønskede fremtid.

Vi anvender principperne fra Knowledge-Centered Service (KCSsm), og herunder en dokumenteret metode til at integrere brugen, valideringen, forbedringen og skabelsen af viden i arbejdsgangene.

VisionWillow kan således hjælpe din virksomhed med at gøre viden tilgængelig gennem et struktureret informationsflow på tværs af organisationen. Det er vores klare erfaring, at implementeringen af KCS kan have en række betydende nyttevirkninger – blandt andet:

Pil og bi
ComAround logo RightAnswers logo
 • Der kommer større gennemsigtighed mellem kundeservice og de bagvedliggende fagspecialister
 • Viden går ikke tabt, såfremt medarbejdere forfremmes eller forlader virksomheden
 • Op til 60% kortere løsningstid (brugerne/kunderne/supporterne)
 • Indkommende henvendelser reduceres med op til 50% (vi finder selv svarene)
 • Løsningsgraden øges med mere end 40% (løsningerne er bedre tilgængelige)
 • Medarbejdertilfredsheden i kundeservice og servicedesken stiger med mere end 30% (trivsel)

Ud over brugen af KCS-metoden, vil et samarbejde indenfor området ske under brug af vores egen, veldokumenterede implementeringsmetodik, der dækker hele værdikæden:

 • Organisatorisk implementering
 • Proces implementering
 • Teknisk implementering
 • Go Live og HyperCare
 • Drift af løsningen

Vi forhandler, implementerer og vedligeholder løsninger fra markedsledende teknologileverandører, bl.a. ComAround og RightAnswers.

Er du nysgerrig på at høre mere, kontakt os da gerne for yderligere information.

Til top