People Change Management (PCM)

Selv de bedst og mest hårdføre planter og træer vokser ikke ordentligt – hvis jordbunden og miljøet er uegnet. Det er vores bedste erfaring, at nøjagtig det samme gælder IT-projekter og de mennesker, der gerne skal have nytte af dem i hverdagen…

Vores holdning er derfor, at en vellykket IT-implementering består af 1/3 IT-viden  –  og 2/3 psykologisk indsigt og værktøjer. Den væsentlige del af arbejdet ser derfor ud til at ligge før – og efter – den egentlige IT-mæssige implementering. 

Vi kan hjælpe vores kunder med at kortlægge – og skabe – de forhold i organisationen, der erfaringsmæssigt bidrager mest til at gøde jorden for den kommende IT-løsning, og de naturligt tilhørende forandringer (og omvendt også er dem der kan stå mest i vejen, hvis de ikke bliver opdaget og analyseret/bearbejdet ordentligt).

Pilekvist
Pilekvist der spejler sig i vandet

Blandt en række vigtige forhold kan vi særligt fremhæve:

 • Oversættelse af vision og ønsker – til konkrete mål og handlingstrin – så det er endnu tydeligere hvad der skal gøres, og hvor de typisk knappe ressourcer investeres bedst.
 • Analyse og beskrivelse af forskellen på den nuværende situation – og den fremtidige, ønskede situation – i forhold til kultur, systemanvendelse, processer samt medarbejdernes vaner, oplevelser, holdninger og forventninger.
  På den måde kan indsats og omfang forudsiges bedst muligt.
 • Klarlægning og formulering af roller og ansvarsområder – samt afstemning af forventninger til hinanden – da en øget klarhed på disse områder ofte fjerner en masse misforståelser samt øger ens motivation, trivsel og forandringslyst.
 • Identificere de områder, hvor medarbejderne reelt kan have indflydelse på de kommende forandringer – samt udvikling af en konkret plan for, hvordan deres viden og holdninger inddrages og indarbejdes.
  Dette øger erfaringsmæssigt ejerskabet af den kommende løsning – med de mange positive følgevirkninger dét har…
 • Udarbejdelse af en konkret plan for, præcis hvordan den kommende løsning kommunikeres til organisationen – målrettet til de enkelte områder og interessenter.
  Vi kigger blandt andet på, hvad der kan være den enkelte medarbejders gevinst ved den kommende løsning – igen for at øge forståelse, ejerskab og motivation.
 • Støtte og sparring omkring hvordan forandringen (og de modstande, den ofte giver anledning til) kan håndteres rent psykologisk/kommunikativt i ledernes og medarbejdernes konkrete hverdag – særligt i tiden efter selve den tekniske implementering.

Ovenstående punkter (og en række yderligere, som vi ikke har været inde på, lige hér) har det tilfælles, at de på mange måder er intuitive – vi ved egentlig godt, at de er vigtige.

I en presset projekt-hverdag bliver de dog ofte nedprioriteret – blandt andet fordi vi har en tendens til at være alt for optimistiske om at ”det skal jo nok gå alligevel – det plejer det jo…”.

Resultatet er ofte, at vi som organisationer bruger langt mere energi, tid og penge på løsningen – og møder mere modstand mod den – end det på nogen måde er nødvendigt…

Er du nysgerrig på at høre mere, kontakt os da gerne for yderligere information.

Til top