Om VisionWillow

Hvad vi kan bidrage med
Gennem vores mere end 20 år i markedet, har vi ofte set selv store og meget professionelt drevne virksomheder have vanskeligheder ved, at få de anskaffede IT-løsninger til at understøtte deres Vision og overordnede mål – i tilpas og ønsket grad.

For at få endnu mere ud af de omfattende IT-investeringer, er det derfor vores erfaring, at mange virksomheder med fordel kan få omsat den overordnede Vision til en række konkrete punkter (hvorfor, hvad, hvem og hvordan).

Punkter, som man så kan måle og eksekvere på, når man anskaffer og implementerer IT-løsninger – og derved skabe en endnu bedre sammenhæng mellem forretning og IT.

Via vores dybe kompetencer indenfor:

  • People Change Management (PCM)
  • IT Service Management (ITSM)
  • Service Integration and Management (SIAM)
  • Knowledge-Centered Service (KCS)


kan vi derfor hjælpe vores kunder med at:

  • Identificere og formulere de bagvedliggende mål samt ønskede, konkrete nyttevirkninger, for en IT-implementering
  • Formulere en klar og kommunikérbar plan for de nødvendige handlinger og tiltag
  • Rodfæste den kommende løsning – og de bagvedliggende mål/ønsker – så solidt i organisationen, at den kan vokse frem – og understøtte forretningen
  • Anskaffe og implementere selve den systemmæssige løsning

Når Willow – Piletræet – er en del af vores navn og logo, skyldes det, at Pilen er særligt kendetegnet ved, at der blot skal sættes en enkelt kvist i jorden, hvorefter den nemt skyder op og bliver til et nyt, stærkt træ.

Vores logo er derfor udtryk for et ønske om, at vi må plante vores viden og erfaringer hos jer – og sammen se dem vokse til løsninger, udbytte og resultater.

Vores historiske rødder
Firmamæssigt stikker vores rødder helt tilbage til 1996, hvor vi startede Syscom A/S Danmark – som en del af den norske Syscom koncern.

VisionWillow er således resultatet af et management buy-out, hvor en række danske partnere – der har været med i Syscom A/S Danmark i mere end 10 år – har overtaget virksomheden, for at skabe yderligere muligheder for vores nuværende og kommende kunder.

Til top